nl | en

Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Vestigingsadres:
Artivelo
Lange Weistraat 41
2871 BL SCHOONHOVEN

Overige gegevens:
E-mailadres: [email protected]
KVK- nummer: 60673907
BTW-identificatienummer: NL.1757.41.852B01

Arikel 2
Artivelo heeft de bevoegdheid om een afbeelding en/of tekst toe te staan dan wel af te keuren. Artivelo correspondeert niet over de reden van een afkeuring. De Klant verplicht zich in ieder geval geen afbeeldingen en/of teksten aan te leveren over onderwerpen die niet voldoen aan de afbeeldingregels van Artivelo. Artivelo behoudt zicht het recht voor om de volgende afbeeldingen af te keuren:

- Portret(ten) van beroemdheden, waaronder bekende voetballers, popsterren, filmsterren en royalty; kunstwerken;
- Logo's van merken, bedrijven en verenigingen;
- Stripfiguren, gedichten, songteksten of notenbalken;
- Namen van bedrijven of bekende personen;
- Advertenties, reclamefoto's van merkproducten;
- Adressen, telefoonnummers, internetadressen;
- Politieke of religieuze afbeeldingen en/of teksten;
- Mishandeling of geweld;
- Alcohol, drugs of tabak;
- Bloot of seksueel getinte afbeeldingen;
- Rasistische afbeeldingen;
- Afbeeldingen uit computergames of filmscenes;

Artikel 3 
Indien een Klant een afbeelding en/of tekst selecteert die geen eigendom is van de klant zelf, dient de Klant voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben gekregen van diegene(n) die op deze afbeelding en/of tekst rechten kan/kunnen doen gelden. De Klant dient deze toestemming te allen tijden op verzoek van Artivelo te kunnen overleggen. 

Artikel 4
Mocht Artivelo de aanvraag van de Klant niet inwilligen, dan zal Artivelo de Klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Wanneer de afbeelding of tekst door Artivelo afgekeurd worden dan heeft de Klant nog maximaal twee achtereenvolgende mogelijkheden om een verzoek in te dienen voor het plaatsen van een correcte afbeelding of tekst via de Artivelo ontwerp tool. Artivelo houdt zich voorts het recht voor om in geval van misbruik van deze procedure de aanvraag van de Artivelo ontwerptool van deze Klant uiteindelijk te weigeren. 

Artikel 5 
De Klant accepteert dat de uiteindelijke case qua kleur en beeldkwaliteit kan verschillen van de door Klant gekozen afbeelding. 

Artikel 6 
De Klant geeft automatisch toestemming dat de gepersonaliseerde stuurdop in de openbare galerij wordt geplaatst en tevens om deze te laten gebruiken door derden. Artivelo is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. De Klant kan middels een e-mailbericht aan [email protected] een aanvraag indienen tot het verwijderen van zijn/haar ontwerp uit de galerij.

Artikel 7 
Artivelo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de Artivelo ontwerptool in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Artivelo is verder niet aansprakelijk voor:

- Slechte kwaliteit van de afbeeldingen indien de resolutie van de afbeelding niet voldoende lijkt.
- Ontwerpfouten die door de klant zijn ingevoerd tijdens het ontwerpproces;
- Fouten als resultaat van gemaakte keuzes zoals het aantal, de afwerking of materiaalkeuze;
- Schade aan het product aangebracht na de levering.

Artikel 8
De Klant kan na aankoop van de Artivelo ontwerptool de overeenkomst niet ontbinden, omdat de Artivelo ontwerptool een "custom made" product is. Herroepingsrecht is in dit geval niet van toepassingen. Bestelde en afgeleverde producten kunnen niet worden geretourneerd 

Artikel 9
De gegevens van de Klant worden door enkel gebruikt ten behoeve van Artivelo en worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. 
Copyright 2018 YourCase All Rights Reserved